☖ HOME | YUVEO CLINIC | ABOUT US |

Orrplasztika

Esztétikai orrplasztika

 

Melyek voltak az orrplasztika történelmi kezdetei?

 • Az orr helyreállítását célzó orrműtétek (orrpótlási plasztika) kezdetei az ősi Indiáig nyúlnak vissza (kb. a Kre. 6. századig).
 • Az első esztétikai okokból elvégzett nyitott orrplasztikát 1898-ban Jacques Joseph végezte el.
 • Ezt követően 1904-ban megejtették az első zárt, belső hozzáféréssel történő orrplasztikát is.

Hogyan zajlik az orrplasztika folyamata a tervezés után?

Az orrplasztika az orr deformitásától függően rendszerint 45 perctől 2 óráig terjedő műtéttel végezhető el. Ha a lelet kiterjedt és az orrsövény külső korrekciót igényel, akkor a műtéti idő a 4 órát is elérheti.

A kisebb orrműtétek helyi érzéstelenítéssel is elvégezhetők. A porcokon, csontokon stb. végzett orrplasztikát altatásban végezzük. Ez utóbbi esetekben rendszerint legalább 24 órás fekvés szükséges.

Orrműtét

Hogyan történik az orrplasztika?

 

Az orrplasztika az orr komplex felépítése miatt nagyon igényes munka. Az orr, egymással szoros kapcsolatban álló több porcból és csontból épül fel, ezek együttesen alkotják az orr fő struktúráját és külső kinézetét. A kisebb orrplasztikánál is gyakran különböző struktúrákat kell megváltoztatni. Kezdetként ebben a fejezetben az alapelvekkel ismerkedhetünk meg, később pedig rátérünk a speciális kérdésekre.

Az esztétikai orrplasztika főbb fontos kérdései

 • Az orrplasztika leggyakoribb formái az orrgörbület korrekció vagy az orrgörbület eltávolítása.
 • Az orrnyereg kialakítását leggyakrabban az ázsiaiak igénylik.
 • Orrhegy korrekció: az egzakt megformálás leginkább a nyitott orrműtéttel hozza a legjobb eredményt.
 • Az orrcimpa korrekció kis korrekciós lehetőségnek számít, ezt rendszerint helyi érzéstelenítéssel végezzük.
 • Orrsövény korrekció - az orrsövény korrekciót elsősorban az orron keresztüli légvételi panaszoknál alkalmazzuk.

Nyitott vagy zárt orrplasztika?

Rhinoplasztikai metszés alulrólOrrplasztika: metszés

A képeken a nyitott orrplasztika metszésvonala látható: a pontozott rész az orron belüli metszés vonalát jelzi. Zárt orrműtétnél csak a pontozott vonal mentén, az orr belső részén történik metszés.

A zárt orrplasztika előnye hogy a beavatkozás után semmilyen külső heg sem marad. A műtétet végzőnek esetenként kell eldönteni, mikor előnyös a zárt vagy a nyitott orrplasztika alkalmazása. Az orrgörbület eltávolítása sok esetben problémamentesen elvégezhető zárt technikával is. Ha azonban az orrhegyen, vagy a porcos orrnyergen is szükséges a komplex korrekció, akkor a jobb áttekinthetőség érdekében célszerűbb a nyitott orrplasztika alkalmazása. Ezzel együtt azonban egy kis heg is keletkezik az orron, de ezt csak igen közelről lehet észrevenni. Aszimmetrikus, széles és magas orrhegy esetén, vagy előoperált orrnál a nyitott orrplasztika a biztos választás. A 90-es években mint „en vogue“ szabályként érvényesült az orr zárt korrekciója. Napjainkban az orrműtéteknél a tendencia inkább a nyitott orrplasztika irányába mozdult el.

Anatómia - kézzel fogható tények

 

Képek: Az orrplasztika fontos struktúrái. A jobboldali képen egy görbe, vagy lógó horgas orr látható.

 • zöld: porcos szárny
 • kék: háromszög alakú porc
 • barna: orrnyereg csontocskák

A külső orr anatómiájaA horgas orr anatómiája

Az orrnyerget az orrplasztikánál szinte mindig át kell alakítani. Az orrtető az orrnyereg csontocskákkal teli és porcos része. Az orrtető csontocskák és porcok közötti határa jól kitapintható az orrnyergen. A felső harmad nem tolható el oldalra. Ebben a mereven álló részben található az orrcsont és a belül húzódó orrsövény csontos része. Az orr lentebbi része többé kevésbé ide-oda oldalra eltolható, ez a porcos rész. A tetőt az úgynevezett háromszög alakú porc (kék) határolja. Mélyebben fekszik az orrsövény porcos része.

Az orr alulról a porcos szárnyakkal

Az orrhegy alakját a porcos szárny (zöld), mint két ráfeszülő fél ernyő adja meg. Ez a két képlet legtöbbször könnyen kitapintható és sok embernél látható is.

Orrgörbület eltávolítása.

Az orrgörbület eltávolítási igénye az orrplasztika egyik leggyakoribb kiváltó oka. A görbület az orrnyereg csontos és vagy porcos részének a feltüremkedéséből adódik. Ha az orrgörbület csak diszkrét kialakítású, akkor elegendő a csontreszelővel történő lereszelés. A nagy és közepesen nagy orrgörbület eltávolítását a kőfaragáshoz hasonlóan kalapáccsal és vésővel végezzük. Itt elegendő a zárt orrplasztika is, hacsak nem szól valami ellene. Először a porcos orrnyerget metsszük meg. Ezután a speciális vésőt bevezetjük ebbe a porcvágásba és levéssük az orrnyergen lévő csontkinövést. Miután kihúzzuk a leszedett csontocskát nyitva lesz az orrnyereg. Ez az „open Roof“ nevet kapta. Ahhoz, hogy újra lezárjuk az orrnyerget, az orr oldalán lévő oldalsó csontos részt el kell tolni egészen a középvonalig. Ez csak úgy működik, ha a csontocska alapját egy másik vésővel eltörjük.

A porcos orrsövény korrekciója

Az orrplasztika keretében a az orrnyereg fent leírt orrnyereg korrekciójával együtt a háromszög alakú porcot (az orrnyereg porcos része) is kiigazítjuk. Ezután az orrsövény első részét is meg kell változtatni. Az orrhegy és az orrnyereg alsó részének a lesüllyedése miatt ez rendszerint alacsonyabbra helyeződik. Ha csak kicsit rövidítünk, akkor az úgynevezett papagájcsőr deformitást érjük el, ami oldalnézetben az orrnyereg ív alakú esését (alsó rész) eredményezi, emiatt további orrműtétre lesz szükség. A hosszú, vagy horgas orr korrekciójánál az orrsövény alsó végét rövidítjük, úgy hogy az orrhegy felfelé mozduljon el.

Ha az orrsövény ferdülés orron keresztüli légvételi nehézségekkel jár együtt, akkor az orrkorrekcióba be kell vonni az orrsövény kiegyenesítését is. Ezt tehermentesítő metszésekkel, porc transzplantátumok rögzítésével és speciálisan elhelyezett varratokkal lehet megoldani. Csak ritka esetekben, az orrsövény komplex elferdülésekor lehet az orrsövényt teljesen kivenni, majd a testen kívül kiegyenesíteni, végül újra visszahelyezni.

Melyek az orrhegy korrekciójának különlegességei?

Az orrplasztika során az orrhegykorrekció igényli a legfinomabb munkát. Már a varratok elhelyezésekor elkövetett legkisebb pontatlanság is látható ugrásokat vagy egyenetlenségeket okoz. A közepesen súlyos, vagy súlyos orrhegy korrekció pontos végrehajtásához a nyitott orrműtét ajánlott. Az orrhegykorrekciót érzéstelenítéssel is el lehet végezni. Emellett legalább a műtét elején, amikor az érzékeny csúcs részt "csinosítjuk", ajánlott a kiegészítő nyugtató használata (kábulat) is.

Az orrhegykorrekciós technikák száma annyi, mint csillag az égen. A porcos szárnyak mérete azon a részen csökkenthető, ahol azok az orrnyereghez kapcsolódnak. Ha túlságosan meggyengítjük a porcot, akkor előfordulhat, hogy belégzéskor összeomlik a külső orrnyílás, és emiatt a beáramló levegő útját kellemetlen módon elzárja. A húsos orrhegy a porcos szárny összevarrásával korrigálható. Az úgynevezett matracöltéssel a hatás tovább erősíthető. Ha a porcos szárny túl távolra kerül, akkor vízszintes irányban kell lerövidíteni, vagy egy szegmens eltávolításával, vagy egymásba tolásával. Néha az is célszerű megoldás, ha az orrtövet porc transzplantátummal erősítjük meg, azért hogy az orrhegyen végzett nagyobb korrekciók esetén megőrizzük a stabilitást.

Mi az orrcimpa korrekciója?

Az arcból erősen kiugró orr orrplasztikájánál (erős projekció) az orrnyereg alacsonyabbra helyezésével az orrlyukak esetenként szélsőségesen nagyok lesznek. Ennek a korrekciója is megoldható. Az orrcimpa alapjából kiveszünk egy ék alakú darabot és a keletkező hiányt úgy varrjuk össze, hogy a varrat később alig lesz látható, mert a varrat az orrcimpa és az arcbőr érintkezésénél lévő ráncnál helyezkedik el. A varratnál különösképpen a szimmetriára és a stabilitásra kell figyelni, mert az orr tisztításakor, orrfújáskor az első két hétben ez egy gyenge pontnak számít.

Az orrtő és a felső ajak vonala közötti szög

Az orrplasztikánál az orrtő és a felső ajak közötti szöget sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ennek, a profilban jól érzékelhető szögnek az orr esztétikája és így az orrplasztika szempontjából nagy jelentősége van. Míg nők esetében a 100-110 fokos tompaszöget találjuk esztétikusnak, addig férfiak esetében ez a szög 90 és 100 fok közé esik.

Az ázsiai és afrikai típusú orr orrplasztikának sajátosságai.

Az ázsiai és afrikai orr az orrplasztika szempontjából néhány sajátossággal rendelkezik. A kaukázusi típussal (európai) összehasonlítva ezeknek az alapja tipikusan széles, lapos az orrnyereg és az orrhegy. A széles bázis egyaránt érvényesül az orrnyeregnél és az orrcimpáknál. Az is kézenfekvő, hogy az orrplasztika célja is más lesz. A páciensek gyakran az orrnyereg és az orrhegy átalakítását kérik.k Ezenkívül gyakori kérés az orr meghosszabbítása és az orrlyukak és orrcimpák korrekciója, mert ezután már "nem lehet belátni" az orrba.

Az orrnyereg és az orrhegy átalakítása az orrnyergen és az orrhegyen keresztül egészen az orrtőig húzódó szilikon implantátummal is megoldható, de a saját szövet is használható (pl. orrporc). Az implantátum/transzplantátum személy szerint méretre vágható. A beültetés után a bőr alatt fog felülni és az orrnyeregtől az orrhegyig, vagy tovább az orrtőig húzódik. Ilyen módon felépíthető egy tipikus európai orr, de a 'tömpeség' is ugyanígy csökkenthető. Ezt az orrkorrekciós technikát az európai orr esetében is használjuk, ha pl. a görbület eltüntetésekor túlzott korrekció történik, ezt a jelenséget nyeregorrnak nevezzük.

Orrcimpa korrekció

A széles orrcimpák és nagy orrlyukak elvileg ugyan úgy korrigálhatók, mint ahogy fent az orrcimpa korrekciónál leírtam. Itt azonban nagyobb ékeket kell kivenni, mint ahogy ez az itteni orrok esetében történik. A nagyon széles, szétterülő orrcimpáknál kiegészítő varrattechnikákat alkalmazunk, hogy jól le tudjuk kicsinyíteni az orrlyukakat. Az ilyen orrplasztika helyi érzéstelenítéssel is megvalósítható.

Orrkorrekció operáció nélkül, pl. orrnyereg kialakításkor lehetséges!

A műtét nélküli orrplasztikát a legtöbben alig ismerik. Úgynevezett fillerek segítségével (feltöltő anyagok, ilyen a hialuronsav bizonyos mértékig korrigálhatók az egyenetlenségek és görbületek. Ez a módszer többek között az alábbi indikációk esetében alkalmazható:

 • Az enyhén deformálódott nyeregorrnál az orrnyereg néhány millimétert alakítható. A feltöltés akkor is egy műtét nélküli orrplasztika opcionális lehetősége, ha baleset után, vagy már megtörtént műtét miatt keletkezik egyenetlenség.
 • A kisebb asszimmetriai is kevésbé feltűnővé tehető ezzel a módszerrel.
 • Az enyhén lógó orrhegy is műtét nélkül feltölthető, ilyenkor a hialuronsavat az orrtőbe fecskendezzük és a nasolabiális szöget korrigáljuk vele.
 • Az orrgörbületet általában csak műtéti orrplasztikával lehet eltávolítani. A kisebb orrgörbületet azonban a görbület fölé (a homlok és az orrnyereg közötti mélyedésbe) befecskendezett hialuronsavval is korrigálható. Így az eltérés kevésbé lesz feltűnő.

A műtét nélküli orrplasztikánál azt is végig kell gondolni,hogy a művelet nem csökkentéshez, hanem az orrstruktúrák felépítéséhez vezet. Így az indikációk csak azokra az esetekre korlátozódnak, amelyeknél nincs kisebbítés, hanem csak az orr körvonala vagy felépítése változik. Ezenkívül itt a kezelés hatása csak egy meghatározott ideig érvényesül. A tartósság a hidraulonsav fajtájától függően 12-18 hónap lehet.

 

Hogyan történik az orrplasztika utáni utókezelés?

Az utókezelés módszere nem általánosítható. A különböző technikák, operációk és páciensek különböző műtét utáni kezeléseket igényelnek.

 • Tamponok
  Az esztétikai orrplasztikánál általában nincs szükség a teljes orrüreg kitamponálására, ha mégis, akkor az orrsövényen, vagy az orrkagylókon történt egy nagyobb korrekció. Léteznek olyan kis méretű támasztó tamponok, pl. szivacsos szövetből, amelyeket az elülső orr részbe lehet felhelyezni. Az ilyen orrtamponokat fájdalommentesen lehet kihúzni.
 • Orrgipsz
  Ha az orrplasztika során az orrcsontot is el kellett törni, akkor nem nélkülözhető az orrgipsz, amit legalább 2 hétig kell fennhagyni az orron. Gyakran olyankor is felteszünk egy sínt, ha nincs korrekció a csonton, hanem csak egy dudort csökkentettünk. Az egyszerűbb esetekben a ragtapasz is elegendő. Napjainkban műanyag gipszet használnak, ezt szintén ragtapasszal lehet rögzíteni az orron.
 • Varrófonalak
  Egy nyitott orrplasztika után kb. 7-10 napig maradnak az orrtőben a varrófonalak.
 • Testtartás
  Mint már korábban írtam, az orrplasztika után előnyös ha megemeljük a felső testet. Hűtéssel csökkenthető a megdagadt terület. Az orrfújás kerülendő, mert kedvezőtlenül befolyásolja a műtét eredményét. Ha mégis orrot kell fújnia, vagy tüsszenteni kell, akkor az nyitott szájjal történjen, mert így csökken a nyomás. Az orrtisztításnál eleinte kerülni kell a törlést, a felitatás kíméletesebb. A var megmozgatásával ismét feldagadás és vérzés jelentkezhet. Az első napokban a sok beszéd is kedvezőtlen hatással van az orrplasztikára. Sokat segít a mimikai izmok kímélése.
 • Sport
  Az orr eleinte nagyon érzékeny az ütközésre, és a csontok sem teljesen rögzültek. Éppen ezért az orrplasztika utáni 4-6 hétben kerülni kell a testi kapcsolattal járó sportágakat és a labdasportokat.
 • Orrformálás
  Az orr formázása hosszú folyamat, aminek a nagy része biztonsággal csak kb. 3 hónap elteltével zárul le. Ezután már csak csekély változásokat lehet észlelni. A nagyon nagy, vagy hosszú orr esetében az orrplasztika után a bőrfelesleg visszahúzódása sok türelmet igényel.

 

Milyen komplikációk fordulhatnak elő az orrplasztika során?

A szakmában az a mondás járja, hogy csak 2 olyan sebész típus létezik, amelyik nem találkozik komplikációkkal:
Ezek közül az egyik nem operál, a másik pedig nem mond igazat.

A plasztikai sebész köteles részletes tájékoztatást adni a komplikációkról és azok figyelmeztető jeleiről, mert csak így lehet ezeket
időben felismerni és hatékonyan kezelni, és végül a még rosszabbat elkerülni.

Az alábbiakban röviden összefoglalom az orrplasztikánál előforduló legfontosabb komplikációkat:

 • Duzzanatok
  orrplasztika után a felső és alsó szemhéj, az arc és a homlokközép területe erősen feldagadhat. Ez egyébként a műtét súlyosságától is függ. A duzzanatok minimálisra csökkentéséhez a feldagadást csökkentő lépések is segítenek: hűtés, a felső test megemelése alvás közben és megfelelő gyógyszerek használata.
 • Vérömlenyek
  A fent leírt orrplasztika utáni duzzanatok véraláfutással járnak együtt. Egy igazi vérömleny, ami a kötőszövet alatt alakul ki, kivételnek számít.
 • Vérzések
  Ezeket a gondos vérzéscsillapítással és az azt követő kompresszióval el lehet kerülni. Ha erősebb vérzés jelentkezik az orrüregben, akkor az edényeket elektrokauterizációval rekesztjük el, majd utána alaposan kitömjük tamponnal.
 • Orrplasztika utáni bőrérzéketlenség
  A normál orrplasztikát követő bőrérzékenység romlás tipikus jelenség. Mivel a korrekció érdekében az orrnyereg bőrrétegét le kellett választani a csontokról, ezért a legkisebb bőridegeket is át kellett vágni. Emiatt eleinte érzéketlen lesz majd az orrnyereg. Hónapokig tart, amíg a bőr érzékenysége visszatér.
 • Az orrműtét utáni hegképződési problémák
  Az úgynevezett heg hipertrófia (vagy rosszabb esetben keloidok) szokatlannak számítanak a nyálkahártyán.
 • A szomszédos struktúrák sérülése (nagyon ritka)
  • A szaglóidegek sérülése (N. olfactorius) mély preparációnál.
  • Állcsonti öböl/homloküreg felvésése.
 • Fertőzések
  Az orrplasztika utáni fertőzések kifejezetten ritkán fordulnak elő.
 • A seb / varrat felszakadása
  Nyitott orrplasztikánál nagyon kell figyelni az orrtőben lévő varratok kímélésre. Már a legkisebb ütődés hatására is felszakadhatnak a finom varratok. Ugyanez vonatkozik az orron belül lévő, nem látható porcvarratokra is.
 • Kozmetikai szempontból nem kielégítő eredmény
  Az orrplasztika előtt a műtétet végző sebésznek meg kell érteni a páciens kívánságát, és mérlegelnie kell a kivitelezhetőséget. Ha valaki egy nagyon hosszú kampós orrból egy kecses kis pisze orrot szeretne varázsolni, az bizony gyakorlatilag megoldhatatlan feladat. Ha műtéti okokból, vagy egy keletkező komplikáció miatt elkeseredik valaki, akkor ezt rendszerint egy újabb orrműtét követi.
 • Az altatás / érzéstelenítés kockázataira itt nem térünk ki.

További témák

 • Állkorrekció/állnagyobbítás
  Az orrplasztikát nem ritkán az állkorrekcióval, egy állimplantátum beültetésével kombinálva hajtjuk végre, így a végeredményként a teljes profilt befolyásoljuk. Ezt a kombinációt profilkorrekciónak vagy profilplasztikának nevezzük.

Utolsó frissítés 25.09.2012

 • Orrplasztika: Sebész technikák atlasza:
  Rhinoplasty: An Atlas of Surgical Techniques – Daniel, Schlesinger - Springer; 1 edition – 2002
 • Plastische Chirurgie – Krupp - Ecomed – 2008 - (Ringbandwerk)
 • Cosmetic Surgery of the Asian Face – McDurdy, Lam - Thieme – Stuttgart - 2005

Pubmed:

 • Evolution der offenen formenden Nasenkorrektur:
  The evolution of open structure rhinoplasty. - Whitaker EG, Johnson CM Jr. - Arch Facial Plast Surg. 2003 Jul-Aug;5(4):291-300. Review
 • Orrplasztika:
  Rhinoplasty: - Swartout B, Toriumi DM. - Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Aug;15(4):219-27. Review.
 • Kínai orrplasztika:
  Rhinoplasty in Chinese: management of lower dorsum and bulbous nasal tip. - Wang TL, Xue ZQ, Yu DS, Zhang HM, Tang XJ, Wang JQ, Yang X, Luo JL, Ma JG. - Chin Med J (Engl). 2009 Feb 5;122(3):296-300.