☖ HOME | YUVEO CLINIC | ABOUT US |

Bacak: Baldır kas sistemi

Baldır kas sistemiBacak: baldır kası mı?

 

Resimler: Burada öncelikle baldır kasları üstten görülmektedir. 3. resim de iki başlı baldır kası alınmış durumda. Açıklamaları bu sayfanın sonunda bulabilirsiniz: Resimlerin açıklamaları.

Genel hususlar - Baldır kas sistemi

Baldır (regio suralis) alt bacağın arka kısmındaki kaslı üst bölgesidir. Fakat baldırdaki bütün kaslar baldır kas sistemine ait değildir. Baldır esas itibarıyla üç başlı baldır kası (triceps surae kası) ile karakterizedir. Anatomik manada alt bacak kas sisteminden bahsedilmektedir ve şu bölümlere ayrılır:

 • Derin tabaka
 • Yüzeysel tabaka
  • Ön grup
  • Arka grup
  • Yan grup

Ancak baldır kası ismini taşıyan 2 kas bulunmaktadır:

 • İki başlı baldır kası
 • Uzun baldır kası

 

4+5, Triceps surae kası üç başlı baldır kası mı?

İki başlı baldır kası ile birlikte, soleus kası triceps surae kası olarak görülmektedir ve insan kasları içinde en kuvvetli olanlarındandır. Plantaris kasını baldır kaslarının dördüncü körelmiş başı olarak da değerlendirmek mümkündür.

4, Gastroknemius kası – iki başlı baldır kası (ya da ikiz kaslar)

İki başlı baldır kası, yüzeysel tabakanın arka grubuna aittir. O, baldırın dış görünüşünü büyük ölçüde belirleyen alt bacak kasıdır. Her iki karnı ayak parmak uçları üzerinde durulduğunda açıkça görünmektedir.

 • Fonksiyon: Ayağın kuvvetlice bükülmesini sağlar ve bunu dışa doğru döndürür.
 • Kasın başlangıç kısmı: Yan baş: Uyluk kemiği distal (ana iskelete uzak) ve lokmalar yandan  - orta baş: Uyluk kemiğinin orta başı
 • Kasın sonlandığı nokta: Topuk kemiğine (kalkaneus) bağlı olan aşil tendonu olarak soleus kasının kirişi ile birleştiği yer
 • İnervasyon: Fibularis profundus sinirinin kas uzantıları
Bu baldır kasının plastik cerrahide iki anlamı vardır. Bir taraftan, diz bölgesindeki defektlerde, defektleri gidermek amacıyla kullanılabilir. Diğer taraftan, çok kalın baldırlarda (baldır kası hipertrofisi ) baldır inceltme bağlamında herhangi bir fonksiyonel kısıtlama olmadan tamamen veya kısmen kesilerek alınabilir. Çok ince baldırlarda (baldır kası hipotrofisi) baldır protezleri ile baldır kalınlaştırma imkânı bulunmaktadır. Bu protez, genelde gastrocnemius kası ile alt bacak fasyası arasına konulur. Bu konu ile ilgili diğer genel bilgileri baldır kusurlarını düzeltme bölümünde bulabilirsiniz.

 

5, Soleus kası

Alt bacağın 1/3'ünün orta kısmındaki defektler için soleus kası güvenilir bir kas flepi olarak defekt kapatma amaçlı kullanılabilir.
 • Fonksiyon: Ayağın kuvvetlice bükülmesini sağlar ve bunu dışa doğru döndürür.
 • Kasın başlangıç kısmı: Baş ve baldır kemiğinin (5b) 1/3'ünün üst kısmı , kaval kemiğinin arka yüzeyi (5a)
 • Kasın sonlandığı nokta: Topuk kemiğine bağlı olan aşil tendonu üzerinden gastrocnemius kası ile birleştiği yer
 • İnervasyon: Tibialis sinirinin uzantıları

 

6, Plantaris kası – uzun baldır kası

Bu baldır kası gerçi uzundur ancak kirişini hesaba kattığımızda oldukça ince ve dolayısıyla pratikte fonksiyonsuzdur.

 

Bu nedenle kirişler plastik cerrahide memnuniyetle greft (yama) olarak kullanılır.

 • Kasın başlangıç kısmı: Diz ardı çukurunun bulunduğu bölgedeki uyluk kemiği
 • Kasın sonlandığı nokta: Aşil tendonu
 • İnervasyon: Tibialis sinirinin uzantıları

Pantorrilla sin el músculo de dos cabezasMusculatura de la pierna: grupo profundo

Resimlerin açıklamaları:
 • 1, Musculus tibialis anterior (ön kaval kemiği kası)
 • 2, Musculus extensor digitorum longus (ayak parmakları uzun ekstensoru (açıcı kas))
 • 3, Musculus extensor hallucis longus (ayak başparmağının uzun ekstensoru)
 • 4, Gastroknemius kası – iki başlı baldır kası (ya da ikiz kaslar)
 • 5, Musculus soleus - nalınsı kas
 • 6, Plantaris kası – uzun baldır kası
 • 7, Musculus popliteus - diz arkası kası
 • 8, Musculus flexor hallucis longus (ayak başparmağının uzun fleksoru (bükücü kas))
 • 9, Musculus extensor digitorum longus (ayak parmakları uzun fleksoru (bükücü kas))
 • 10, Musculus tibialis posterior (arka kaval kemiği kası)
 • 11, Musculus fibularis longus (peroneus) (uzun baldır kemiği kası)
 • 12, Musculus fibularis longus (peroneus) (kısa baldır kemiği kası)
 • 13, Topuk kemiği (kalkaneus)
 • 14, Aşil tendonu
 • 15, Baldır kemiğinin üst ucu
 • 16, Uyluk kemiğinin dış lokması
 • 17, İç lokma

Güncelleme tarihi 24.07.2011

 • Atlas der Anatomie des Menschen - Sobotta - Urban und Fischer - 2 Bände - München, Jena 2000
 • Anatomie des Menschen - Rohen / Yokochi - Schattauer - 2 Bände - 1984
 • Anatomie des Menschen - Lehrbuch und Atlas - Rauber / Kopsch - Thieme - Band 1 Bewegungsapparat - 1987