☖ HOME | YUVEO CLINIC | ABOUT US |

Muskulatura łydek

Gastrocnemius – mięsień dwugłowy łydkiMuskulatura łydek

 

Obrazek: tu widzą Państwo muskulaturę łydek, najpierw powierzchniową. Na obrazku nr. 3 po usunięciu dwugłowego mięsinia łydki (4). Legendę znajdą Państwo na końcu tej strony: Obrazek - Legenda

Ogólnie

Łydka (regio suralis) jest tylnym, górnym muskularmym obszarem podudzia. Ale nie wszystkie mięśnie przy łydce należą do muskulatury łydki. Łydka jest w znacznym stopniu kształtowana przez trójgłowy mięsień łydki (m. trizeps surae). Poprawnie anatomicznie mówi się o muskulaturze podudzia i dzieli się ją na następujące obszary:

 • Warstwa głęboka
 • Warstwa powierzchniowa
  • Grupa przednia
  • Grupa tylna
  • Grupa boczna

Jednakże są tylko dwa mięśnie, które noszą nazwę mięśni łydek:

 • mięsień dwugłowy łydki
 • mięsień podeszwowy łydki

4 + 5, M. trizeps surae - trójgłowa muskulatura łydek?

Jako mięsień trójgłowy łydki (m. trizeps surae) uchodzi dwugłowy mięsień łydki w połączeniu z mięśniem płaszczkowatym łydki i należy tym samym do najsilniejszych ludzkich mięśni. Mięsień podeszwowy łydki (m. plantaris) można by także określić jako czwartą zanikłą głowę muskulatury łydek.

4, Musculus Gastrocnemius – mięsień dwugłowy łydki (także zwanym mięśniem bliźniaczym łydki)

Mięsień dwugłowy łydki należy do tylnej grupy mięśni warstwy powierzchniowej. On jest mięśniem podudzia, który w znacznym stopniu kształtuje wygląd zewnętrzny łydki. Jego dwa brzuśce są dobrze widoczne w pozycji stania na czubkach palców.

 • funkcja: zgina mocno stopę i może ją skręcać na zewnątrz.
 • przyczep początkowy: głowa boczna: kość podudzia odśrodkowo (powierzchnia podkolanowa kości podudzia) i boczny kłykieć - głowa przyśrodkowa: przyśrodkowy kłykieć kości udowej
 • Przyczep końcowy: razem ze ścięgnem mięśnia płaszczkowatego (m. soleus) jako ścięgno Achillesa do kości piętowej
 • Unerwienie: gałęzie mięśniowe nerwu strzałkowego głębokiego (łac. fibularis profundus)

W chirurgii plastycznej ten mięsień ma dwojakie znaczenie.  Z jednej strony może on być wykorzystany do pokrycia wad przy ubytkach w obszarze kolana. Z drugiej strony może on, w przypadku zbyt rozbudowanych łydkek (hypertrofia muskularury łydek) w ramach zabiegu pomniejszenia łydek, zostać usunięty lub częściowo usunięty bez żadnych zakłóceń funkcjonowania łydek. Przy bardzo słabo rozbudowanych łydkach (niedorozwój łydek) istnieje możliwość powiększenia łydek za pomocą implantów łydek. On jest zazwyczaj umiejscowiany między mięśniem brzuchatym a powięzią podudzia. Dalsze ogólne informacje znajdą Państwo w rozdziale „Korekcja łydek“.

5, Mięsień płaszczkowaty (m. soleus)

Przy ubytkach w środkowej jednej trzeciej podudzia mięsień płaszkowaty łydki może być wykorzystany jako płat mięśniowy w celu pokrycia ubytków.

 • funkcja: zgina mocno stopę i może ją skręcać na zewnątrz.
 • Przyczep początkowy: głowa i górna 1/3 kości strzałkowej (5b), tylna powierzchnia kości piszczelowej (5a)
 • Przyczep końcowy: razem ze ścięgnem mięśnia brzuchatego (m. gastrocnemius) przez ścięgno Achillesa do kości piętowej
 • Unerwienie: gałęzie nerwu piszczelowego (n. tibialis)

6, M. Plantaris - mięsień podeszwowy podudzia

Ten mięsień jest wprawdzie długi, gdy doliczy się jego ścięgno, ale bardzo słabo rozwinięty i przez to praktycznie nie pałni żadnych funkcji.

W chirurgii plastycznej wykorzystuje się dlatego chętnie jego ścięgno jako przeszczep.

 • Przyczep początkowy: kość uda w obszarze dołu podkolanowego
 • Przyczep końcowy: ścięgno Achillesa
 • Unerwienie: gałęzie nerwu piszczelowego (n. tibialis)

 

Mięsień płaszczkowatytrójgłowa muskulatura łydek

Legenda obrazka:
 1. Musculus tibialis anterior (mięsień piszczelowy przedni)
 2. Musculus extensor digitorum longus (m. prostownik długi palców stopy)
 3. M. extensor hallucis longus (mięsień prostownik długi palucha)
 4. M. gastrocnemius - dwugłowy mięsień łydki (zwany mięśniem brzuchatym łydki)
 5. Musculus soleus - mięsień płaszczkowaty łydki
 6. Plantaris-Muskel – mięsień podeszwowy podudzia
 7. M. popliteus - mięsień podkolanowy
 8. M. flexor hallucis longus (mięsień zginacz długi palucha stopy)
 9. Musuclus flexor digitorum longus (mięsień zginacz długi palców stóp)
 10. M. tibialis posterior (mięsień piszczelowy tylny)
 11. M. fibularis longus (peroneus) (mięsień strzałkowy długi)
 12. M. fibularis brevis (peroneus) (m. strzałkowy krótki)
 13. kość piętowa (calcaneus)
 14. ścięgno Achillesa
 15. główka kości strzałkowej podudzia
 16. zewnętrzny kłykieć kości udowej
 17. wewnętrzny kłykieć kości udowej

Aktualizacja: 01.07.2012

 • Atlas der Anatomie des Menschen – Sobotta – Urban und Fischer – 2 Bände – München, Jena 2000
 • Anatomie des Menschen - Rohen / Yokochi - Schattauer - 2 Bände - 1984
 • Anatomie des Menschen - Lehrbuch und Atlas - Rauber / Kopsch - Thieme - Band 1 Bewegungsapparat - 1987