☖ HOME | YUVEO CLINIC | ABOUT US |

Bacak implantları / protezleri | Silikon jel dolgulu bir baldır protezi

Baldır protezleri

Resim: Silikon jel ile doldurulmuş olan baldır protezi. Burada anatomik protez olarak bilinen bir protez söz konusudur.

Silikondan yapılmış baldır protezleri

bacak implantları

Resim: İğ biçimli silikon jel dolgulu bir baldır protezi Sağ ucunda hafif U biçiminde, protezi yerleştirirken sevk çubuğu için ankraj noktası vazifesi gören bir düğüm görülmektedir.

Meme protezleri ile göğüs büyütme plastik cerrahide sıradan bir iş sayılırken baldır protezleri ile baldır kalınlaştırma (bkz. baldır kusurlarını düzeltme) konusunda talep oldukça azdır. Ancak meme protezlerindeki kaydedilen gelişmeler baldır protezlerinin kalitesinde de gelişme sağlamıştır.

Sizin için de bugün artık akışkan silikon değil, fakat silikon jel standarttır. Bu, kohezif silikon jel olarak da anılmaktadır. Dışındaki kılıfın sağlamlığı belirgin bir şekilde yükseltilmiştir, öyle ki ağır ezilmelerde ve darbelerde dahi yırtılma olasılığı düşüktür. Baldır protezleri baldıra binen yüklere karşı dayanıklıdır. Protezler, kapsül fibrozunun (protezi saran zar dokusunun sertleşmesi) çok ender görüldüğü gastrocnemius kasının kompartımanına yerleştirildiğinden pürüzlü yüzeyler burada yaygın değildir. Ayrıca protezlerin oldukça küçük kesiklerden (4 cm) 30 cm'ye kadar derine doğru itilmesi gerekmektedir ki bunu yapmak pürüzlü yüzeylerde mümkün değildir.

Ayrıca büyük çoğunlukla burada tarif edilen sert kılıflı ve silikon jelle doldurulmuş olan baldır protezleri takılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak anlatıldığı gibi sağlam, yani katı, lastik türü protezler de bulunmaktadır.

 

Silikon

Silikon tıpta drenajlar, protezler (sadece meme protezleri değil) ve aletlerin bakımı için kullanılır.

Geçmişte silikon hakkında meme kanserine, romatizmal hastalıklara ve otoimmün hastalıklarına zemin hazırladığı konusunda şüpheler oluşmuştu. ABD'de bu sebepten dolayı yapılan geniş çaplı araştırmalarla bu iddialar çürütüldü. Silikon artık, tıpta üzerinde en çok araştırma yapılmış malzemelerden biridir. Güvenli bir malzeme olarak kabul edilmektedir. En önemli araştırmaları bu sayfanın sonunda bulabilirsiniz.

Baldır protezlerinin biçimi

Genel olarak resimlerden de görüldüğü gibi iki köklü biçim kendisini kabul ettirmiştir.

 • Anatomik baldır protezleri: Bir tarafından kabartılmış olup böylece baldırın üçte birlik kısmından üst bölümünü vurgulamaktadırlar. Üst baldır kaslarını belirtmek için genellikle erkeklerde kullanırlar. Çocukluk çağında geçirdikleri çarpık ayak ameliyatından sonra baldır hipotrofisinden muzdarip olan hastalar da bu biçimden yararlanmaktadırlar.
 • İğ biçimli baldır protezleri: Bunlar anatomik baldır protezlerinden daha ince olup özellikle kadın baldırlarının biçimlendirilmesinde uygulama alanı bulmaktadırlar. Bu protezlerle bulguya ve protez büyüklüğüne göre baldırın orta ve alt kısmında da düzeltme yapılabilir.

 

Sağlam ve bireye göre uyarlanabilir baldır protezleri

Yukarıda tarif edilen silikon jel dolgulu baldır protezlerinin yanında sağlam, yani katı silikondan yapılmış protezler de bulunmaktadır. Bu protezler, özellikle yaralanmalar veya ameliyatlar nedeniyle yapılacak baldır biçimlendirmeleri sırasında avantaj sağlayabilecek şekilde kişiye göre uyarlanabilir. İlgili firmalar, alınan negatif alçı kalıbına göre baldır protezlerini, gerekli olan kalıp için yapılacak değerlendirme tamamen doğru olacak şekilde, imal ederler.

Katı protezlerin veya silikon jel içeren protezlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Standart protezlerin avantajları:

 • Daha ucuz
 • İmalatı daha az zahmetli
 • Yumuşak olduklarından dokunulduğunda hemen hemen hiç hissedilmezler.
 • Negatif alçı kalıbı almayı gerektirmezler

Katı protezlerin avantajları:

 • Kişiye göre biçimlerde imal edilebilir
 • Henüz ameliyat sırasında dahi keserek gerekli şekil verilebilir.

Standart protezlerin dezavantajları:

 • Sadece önceden imal edilmiş biçim
 • Ameliyat sırasında şekil vermek mümkün değildir

Katı protezlerin dezavantajları:

 • Çok katı olduklarından dokunulduğunda hissedilebilir
 • Apaçık bir şekilde daha pahalı
 • İmalatı daha zahmetli
 • Negatif alçı kalıbı gerekli

 

Baldır genişleticiler

Oldukça ender kullanılsalar dahi baldır genişleticiler de baldır protezleri kategorisindedirler. Genişleticiler, sibobu üzerinden doldurulabilen silikon torbalardan meydana gelirler. Genişleticiler baldırın içinde genişletilmesi istenen yere yerleştirilir. Küçücük bir silikon boru ile genişleticiye bağlanan sibop, dokunulduğunda hissedilebilecek şekilde derinin altına yerleştirilir. Haftada bir sibop üzerinden azar azar genişleticinin içine tuz çözeltisi doldurularak baldır protezi şişirilir.

Genişleme ile doku esneyerek büyür ve içinde nihai baldır protezi için yer vazifesi gören bir boşluk oluşur. Neticenin sürekliliği açısından dokunun esnetilmesi yaklaşık 6 hafta sürmelidir. Doldurulacak miktar ve doldurma hızı dokuya, arzu edilen doku genişliğine ve hastanın acıya dayanıklılığına bağlıdır.

Bir genişleticinin kullanılması ne zaman doğrudur?

Aşırı baldır bulgularının söz konusu olduğu her zaman. Örn. yaralanmalardan, yanıklardan sonra ve çocukluktan beri var olan baldır hipotrofisinde. Bu durumlarda doku eksikliği bulunmaktadır, öyle ki orta büyüklükteki baldır protezleri takılırken dahi ameliyat sırasında darlıktan dolayı ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.

 

Silikon protezler ile ilgili araştırmalar

Silikon protezler ile ilgili en geniş araştırmalar meme protezleri alanında yapılmıştır. Bunlarda silikondan yapıldıkları için burada, baldır protezleri için de geçerli olan araştırmalar takdim edilmektedir.

 • Haziran 1999; National Academy Institute of Medicine; Sonuç: Bağ dokusu hastalıkları, kanser, nörolojik hastalıklar ve diğer sistemik (vücudun tamamını etkileyen) şikâyetler, silikondan yapılmış meme protezleri olan kadınlarda silikon protezleri olmayan kadınlardan daha sık görülmemektedir.
 • 1998; Sturrock R.D., FRCP, Independent Review Group (IRG); Sonuç: Silikon protezler ile bağ dokusu hastalıkları arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.
 • 1998; European Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic Surgery; Sonuç: Otoimmün veya veya bağ dokusu hastalıkları ile meme protezleri arasında ilişki yoktur. Ayrıca güncel araştırmaların, silikon dolgulu meme protezlerinden kaynaklanan habis dejenerasyon savını çürüttüğüne dikkat çekilmektedir.

Güncelleme tarihi 24.07.2011

Pubmed:

 1. Calf augmentation -a preliminary report. - Carlsen LN. - Ann Plast Surg. 1979 Jun;2(6):508-10.
 2. Submuscular calf implants. - Kalixto MA, Vergara R. - Aesthetic Plast Surg. 2003 Mar-Apr;27(2):135-8.
 3. Calf augmentation with new solid silicone implants. - Lemperle G, Kostka K. - Aesthetic Plast Surg. 1993 Summer;17(3):233-7.
 4. Alloplastic implants for men. - Novack BH. - Clin Plast Surg. 1991 Oct;18(4):829-55. Review.